Privacybeleid


Patiëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Gerard van Donselaar uw behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die Gerard van Donselaar, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Geheimhouding

Als uw behandelend therapeut heeft Gerard van Donselaar als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Hij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens zijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie /intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Gerard van Donselaar of zijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als Gerard van Donselaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal hij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.


Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, in dit geval behandeling acupunctuur en de kosten van het consult.


Communicatie via Whatsapp, SMS, e-mail en Facebook messenger

Voor de communicatie met een behandelaar wordt tegenwoordig vaak gebruik gemaakt van Whatsapp, Sms, e-mail of Facebook Messenger. Houdt u er bij de keuzes die u maakt ten aanzien van de informatie die u via deze platforms met mij deelt, rekening mee dat de veiligheid van online communicatie nooit volledig te garanderen is.

Cookies:

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

De praktijk gebruikt cookies om het inloggen op de website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kan de praktijk u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.