Les 5: Wat is jouw huidige situatie en waar wil je naar toe?

Het is niet makkelijk om jezelf als persoon goed te herkennen. Het probleem is vaak dat we een gekleurd beeld over onszelf hebben. Dit komt door onze angsten, emoties, percepties, etc. Perceptie geeft jouw eigen versie van de waarheid. Jij beleeft de wereld vanuit jouw eigen denkwijzen en voorkeuren. Dit maakt het moeilijk om onszelf van een afstandje te bekijken. Omdat het soms te pijnlijk is om na te denken over hoe je eigen gedrag, bestaat het risico dat hier te weinig op gereflecteerd wordt.

Wanneer je de tijd neemt om naar jezelf en je situatie te kijken, geeft dit veel herkenbare signalen. Ten eerste laat je het lichaam weten dat je bereid bent jezelf en dus ook je lijf belangrijk te vinden. In deze les gaan we even uitzoomen en kijken waar je op dit moment staat.

Werkboek oefening: 1

We gaan bij deze les een oefening in het werkboek maken. We gaan allereerst kijken hoe jouw huidige situatie is. Waar ben je tevreden over? Wat gaat er nu goed in je leven? En wat gaat er misschien minder goed?

Vind je het moeilijk om hier antwoord op te geven? Dan kun je ook iemand anders vragen. Misschien kunnen jullie samen bekijken hoe je leven er voor staat. Het is altijd goed om ook een ander perspectief te horen.

We gaan dit weer doen vanuit de levensgebieden. Deze levensgebieden zijn gebieden waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt.

Relaties/gezin: Met relaties en gezin bedoel ik niet alleen je partner en je kinderen, maar ook je omgeving. Hier kun je denken aan bijvoorbeeld vrienden en de mensen die je kent uit je gemeenschap (zoals bijvoorbeeld je buren of mensen die je kent vanuit je hobby’s). Eigenlijk kun je bij dit levensgebied alle contacten met andere mensen opnoemen. Gaat het allemaal goed of ervaar je veel moeilijkheden? Misschien ervaar je stress omdat je moeilijkheden ondervindt bij het onderhouden van de contacten? Of heb je stress en spanningen omdat je vaak conflicten hebt?

Gezondheid: In dit levensgebied gaan we kijken naar zowel je lichamelijke als mentale gezondheid. Hoe staat het er voor? Ben je topfit of merk je toch dat je bepaalde klachten hebt? Dit kunnen zowel geestelijke als lichamelijke klachten zijn, want stress zal hier geen onderscheid in maken. Lichamelijke klachten kunnen voor sommige mensen een grote bron van stress zijn omdat je er continue mee geconfronteerd wordt.

Werk en financiën: Ben je gelukkig op je werk of heb je misschien een promotie gemist? Heb je per maand wel genoeg te besteden? Of misschien merk je dat je veel stress hebt omdat je elke maand moeilijk kan rondkomen. In dit levensgebied kun je alles met betrekking tot werk en financiën opschrijven. Het kan zijn dat je heel succesvol in dit gebied bent en juist stress ervaart omdat er veel van je gevraagd wordt. Het kan ook dat er stress ontstaat omdat je met dit levensgebied worstelt. Werk en financiën kunnen een zeer grote impact op je leven hebben. Je bent tenslotte een groot deel van de dag met je werk bezig. Geldzorgen kunnen ook een hele grote impact hebben op mensen. Zeker het hebben schulden is één van de grootste oorzaken van extreme stress. Vergeet niet dat je niet de enige bent! Probeer daarom voor jezelf ook zo eerlijk mogelijk op te schrijven hoe je jezelf in dit levensgebied op dit moment ziet.

Emoties en gedachten: Dit levensgebied wordt door mijn collega’s niet altijd behandeld en dat vind ik jammer want het is een heel belangrijk levensgebied. De meeste tijd van de dag zitten we in onze eigen gedachten en ervaren we emoties. We gaan daarom nu kijken hoe we in dit levensgebied presteren. Heb je sterke emoties of voel je je juist afgevlakt? Beide kunnen symptomen van stress zijn. Pieker je veel of heb je vaak negatieve gedachten? Schrijf het goed op want het is heel belangrijk om even de tijd te nemen om dit levensgebied in te vullen. Ik zeg dit nadrukkelijk omdat het niet altijd makkelijk is om emoties en gedachten te herkennen. Emoties en gedachten liggen aan de basis van stress. Onze gedachten en emoties kunnen direct een stress respons veroorzaken.

Zo, we hebben gekeken hoe we er voor staan. In de volgende oefening gaan we kijken hoe we deze levensgebieden graag zouden willen zien als er geen beperkingen zouden zijn. Probeer je gedachten te laten gaan en te dagdromen over hoe je graag zou willen zien dat je leven er in de toekomst uit komt te zien. Los van angsten, fysieke beperkingen en opvattingen van anderen.

Heel veel succes!


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>